Audioraamatu sisu:

 • 1

  Pühad teadmised - Psühhedeelikumid ja religioossed kogemused - 9,5 h

  • Raamatu info

   TASUTA EELVAADE
  • 1. Pühad teadmised - eessõna - 15.49 min

   TASUTA EELVAADE
  • 2. Pühad teadmised - eessõna - transtsententsuse avastamine - 10.57 min

   TASUTA EELVAADE
  • 3. Pühad teadmised - sissejuhatus - 9.42 min

   TASUTA EELVAADE
  • 4. Pühad teadmised - psühhedeelsete uuringute surm ja taassünd - 13.40 min

  • 5. Pühad teadmised - orientatsioon, definitsioonid ja keele piiratus. Ettevalmistused teadvuse uurimiseks - 4.41 min

  • 6. Pühad teadmised - müstiline teadvus - 5.47 min

  • 7. Pühad teadmised - erisugused lähenemisviisid - 3.29 min

  • 8. Pühad teadmised - inimene, kui müsteerium - 7.53 min

  • 9. Pühad teadmised - psühhedeelse kogemise mittemüstilised vormid - 2.23 min

  • 10. Pühad teadmised - personaalne privaatsus ja müstilised kogemused - 3.55 min

  • 11. Pühad teadmised - sõnade valikust - 14.46 min

  • 12. Pühad teadmised - fookus ja piirangud - 5.09 min

  • 13. Pühad teadmised - sõnulseletamatus ja keel - 5.56 min

  • 14. Pühad teadmised - religioosse kogemuse koht religioonis - 6.26 min

  • 15. Pühad teadmised - ilmutus ja kahtlus. Esmased tunnetuslikud järeldused - 5.14 min

  • 16. Pühad teadmised - Walter Pahnke panus - 4.48 min

  • 17. Pühad teadmised - viies seanss ja selle järelmõjud 10.26 min

  • 18. Pühad teadmised - teadvuse müstilised vormid ja nägemused. Intuitiivsed teadmised 5.50 min

  • 19. Pühad teadmised - jumal 15.08 min

  • 20. Pühad teadmised - surematus 7.28 min

  • 21. Pühad teadmised - vastastikkused seosed 4.59 min

  • 22. Pühad teadmised - armastus 4.02 min

  • 23. Pühad teadmised - ilu 4.17 min

  • 24. Pühad teadmised - uudne tarkus 1.50 min

  • 25. Pühad teadmised - elu viljad 4.44 min

  • 26. Pühad teadmised - sallivuse suurenemine ja mõistmine 3.19 min

  • 27. Pühad teadmised - ühtsusteadvuse käsitlused 2.42 min

  • 28. Pühad teadmised - sisemine terviklus 16.17 min

  • 29. Pühad teadmised - väline terviklus - 8.31 min

  • 30. Pühad teadmised - uusi vaatenurki ajale ja ruumile.Tajumuutused ning aja ja ruumi ületamine - 9.56 min

  • 31. Pühad teadmised - Walter Panhke initsiatsioon ja eelaimdus 14.37 min

  • 32. Pühad teadmised - nägemused ja arhetüübid. Definitsioonid. 5.19 min

  • 33. Pühad teadmised - hinduistlikud jumalad lääne mõttemaailmas 2.02 min

  • 34. Pühad teadmised - ootamatud kohtumised 2.59 min

  • 35. Pühad teadmised - Teonanacatl 4.13 min

  • 36. Pühad teadmised - roos, kui arhetüüp 3.04 min

  • 37. Pühad teadmised - nägemused ja usuliidrid 3.58 min

  • 38. Pühad teadmised - inglid ja deemonid 12.02 min

  • 39. Pühad teadmised - hinnalised kalliskivid - 1.21 min

  • 40. Pühad teadmised - hinge eluasemed - 5.02 min

  • 41. Pühad teadmised - müütide loomus ja nende tagamaad 3.55 min

  • 42. Pühad teadmised - nägemus kristlusest 5.50 min

  • 43. Pühad teadmised - nägemused vaimuhaiguse ajal 2.57 min

  • 44. Pühad teadmised - personaalne ja interpersonaalne dünaamika. Interpersonaalne ja dünaamiline 1.26 min

  • 45. Pühad teadmised - lõputu roosiaia väravate ees 4.43 min

  • 46. Pühad teadmised - smaragd sametpadjal 3.30 min

  • 47. Pühad teadmised - loorid kaminal 2.24 min

  • 48. Pühad teadmised - mõttetuse, meeleheite ja kehalise ebamugavustundega seotud kogemused 6.23 min

  • 49. Pühad teadmised - lühisissejuhatus psühhoosi 5.43 min

  • 50. Pühad teadmised - psühhosomaatilise ebamugavustunde tagamaad - 7.25 min

  • 51. Pühad teadmised - iiveldus ja oksendamine 3.12 min

  • 52. Pühad teadmised - usku pöördumine ja psühhodünaamilised kogemused. Äratusteenistusel esinevad kogemused 4.02 min

  • 53. Pühad teadmised - psühholüültiline, psühhedeelne ja psühhodelüütiline teraapia 11.04 min

  • 54. Pühad teadmised - distsipliin ja integratsioon. Timothy Leary ja Millbrooki häärber 12.21 min

  • 55. Pühad teadmised - religioossete kogemuste integreerimine religioossesse ellu 6.08 min

  • 56. Pühad teadmised - mõtisklusi surmast. Definitsioon, tabu rikkumine ja müsteerium 8.49 min

  • 58. Pühad teadmised - leinamine 2.26 min

  • 57. Pühad teadmised - isiklik kohtumine surmaga 6.01 min

  • 59. Pühad teadmised - surmaga seotud hoiakute muutumine 12.17 min

  • 60. Pühad teadmised - enteogeenide rakendusvõimaluused praegu ja tulevikus. Psühhedeelikumid meditsiinis - 12.02 min

  • 61. Pühad teadmised - tervenemisprotsessi parema mõistmise suunas 7.00 min

  • 62. Pühad teadmised - ajuaktiivsuse ja teadvuse vaheliste seoste uurimine 4.43 min

  • 63. Pühad teadmised - enteogeenid, kui abivahend vaimse tervise spetsialistide väljaõppes 3.01 min

  • 64. Pühad teadmised - enteogeenide biokeemilisest toimest 2.05 min

  • 65. Pühad teadmised - enteogeenide kasutamine usulistel eesmärkidel ja sõltuvuskäitumine 6.04 min

  • 66. Pühad teadmised - psühhedeelikumid hariduses 2.58 min

  • 67. Pühad teadmised - filisofia - 5.24 min

  • 68. Pühad teadmised - muusika 13.03 min

  • 69. Pühad teadmised - kirjandus 2.40 min

  • 70. Pühad teadmised - närviteeadus - 5.52 min

  • 71. Pühad teadmised - botaanika 7.51 min

  • 72. Pühad teadmised - kokkuvõtvad märkused 1.27 min

  • 73. Pühad teadmised - psühhedeelikumid religioonis. Empiiriline kogemus teoloogias 7.55 min

  • 74. Pühad teadmised - religioossete mõistete taasmõtestamine 8.44 min

  • 75. Pühad teadmised - prohvetite ja ettekuulutuste mõistmine 4.26 min

  • 76. Pühad teadmised - otsuste jõud 1.43 min

  • 77. Pühad teadmised - teoloogiliste ringkondadega liitumine ja neist lahkumine 4.36 min

  • 78. Pühad teadmised - ajalooline Jeesus ja igavene Kristus 1.26 min

  • 79. Pühad teadmised - religioonide päritolu uuringud -1.49 min

  • 80. Pühad teadmised - enteogeenid isiklikus religioosses praktikas - 3.38 min

  • 81. Pühad teadmised - kuidas tagada maksimaalne ohutus ja kasu. Füsioloogiline ohutus 14.56 min

  • 82. Pühad teadmised - psühholoogiline ohutus 22.11 min

  • 83. Pühad teadmised - juriidilised kaalutlused 2.15 min

  • 84. Pühad teadmised - mis saab edasi. Ärkamisega seotud hirmud - 27.53 min

  • 85. Pühad teadmised - uue paradigma poole - 6.31 min

  • 86. Pühad teadmised - teel tulevikku -7.42 min

  • 87. Pühad teadmised - lõppsõna - 2.43 min