Audioraamatu sisu

 • 1

  Sisemiste kangelaste äratamine

  • Raamatu info

   TASUTA EELVAADE
  • 1. Sisemiste kangelaste äratamine 27.33 min - sissejuhatus; rännak; arhetüübid - sisemised teejuhid; teejuhid ja kangelase teekond

  • 2. Sisemiste kangelaste äratamine 42.50 min - rännakustaadiumid; kuidas seda raamatut kasutada; raamatu kasutusvõimalused; kuidas teejuhtide varjuvormi ära tunda; sõltuvused, sundkäitumine ja varju võimuses olek; sisemiste kangelaste äratamine; soovitusi

  • 3. Sisemiste kangelaste äratamine 21.46 min - sisemiste kangelaste äratamine; soovitusi selle raamatu lugemiseks; eetika; ego, mina ja hingetants; ego, sisemise lapse kaitsja; arhetüüpide mõju hinge arengule

  • 4. Sisemiste kangelaste äratamine 37.23 min - valmisolek rännakuks; ego; hing; pühitsus; iidsed müstilised religioonid ja alkeemia

  • 5. Sisemiste kangelaste äratamine 41.20 min - arhetüüpide mõju hinge arengule tänapäeva maailmas; mina, enda väljendamine ja eneseteostus; lugu graalist; eros ja teadmine- väljaspool vasaku ajupoolkera teadvust

  • 6. Sisemiste kangelaste äratamine 44.44 min - enda väljendamine ja tegutsemine maailmas; mina ja sisemine tasakaal; teiselpool kangelaslikkust; triksteri müüdid ja ego areng: triksterid; narr ja kangelane; teistpool individuatsiooni; enda väljendamine

  • 7. Sisemiste kangelaste äratamine 39.38 min - Süütu

  • 8. Sisemiste kangelaste äratamine 46.06 min - Orb

  • 9. Sisemiste kangelaste äratamine 49.35 min - Sõdalane

  • 10. Sisemiste kangelaste äratamine 43.43 min - Hoolitseja

  • 11. Sisemiste kangelaste äratamine 45.30 - Otsija

  • 12. Sisemiste kangelaste äratamine 44.33 min - hävitaja

  • 13. Sisemiste kangelaste äratamine 39.37 - Armastaja 1

  • 14. Sisemiste kangelaste äratamine 1.08 min - Armastaja 2

  • 15. Sisemiste kangelaste äratamine 20.29 min - Armastaja 3

  • 16. Sisemiste kangelaste äratamine 1.00 min - Looja

  • 17. Sisemiste kangelaste äratamine 42.39 min - Valitseja

  • 18. Sisemiste kangelaste äratamine 50.46 min - Maag

  • 19. Sisemiste kangelaste äratamine 40.12 min - Tark

  • 20. Sisemiste kangelaste äratamine 42.11 - Narr

  • 21. Sisemiste kangelaste äratamine - erisuse austamine ja oma maailma muutmine - 9.40 min

  • 22. Sisemiste kangelaste äratamine - elu põhiteemadega seotud arhetüüpide paarid - 5.53 min

  • 23. Sisemiste kangelaste äratamine - arhetüüpide ajaline järjestus - 4.19 min

  • 24. Sisemiste kangelaste äratamine - lapsepõlv - 9.21 min

  • 25. Sisemiste kangelaste äratamine - noorukiiga ja varased kahekümnendad - 9.18 min

  • 26. Sisemiste kangelaste äratamine - varajane täiskasvanuelu - 6.03 min

  • 27. Sisemiste kangelaste äratamine - küpsus - 6.03 min

  • 28. Sisemiste kangelaste äratamine - arengu spiraal - 7.52 min

  • 29. Sisemiste kangelaste äratamine - ettevalmistus, rännak, tagasipöördumine - 3.46 min

  • 30. Sisemiste kangelaste äratamine - sugu ja inimese areng elujooksul - 10.40 min

  • 31. Sisemiste kangelaste äratamine - sooga seotud erinevused rännaku mustrites - 9.36 min

  • 32. Sisemiste kangelaste äratamine - sugu ning ego - 3.59 min

  • 33. Sisemiste kangelaste äratamine - toimetulek tänapäevases maailmas - 5.25 min

  • 34. Sisemiste kangelaste äratamine - võlts androgüünia - 3.58 min

  • 35. Sisemiste kangelaste äratamine - sügavama sooidentiteedi leidmine - 16.30 min

  • 36. Sisemiste kangelaste äratamine 40.39 min - ehtne androgüünia; sugu, erisus ja kultuuri muutmine; arhetüübid, sugu ja kultuurilised muutused; kultuur ja arhetüüp

  • Lk 35 KMI punktisummad

  • Lk 36 KMI ringdiagramm

  • LK 39 mina skoori arvutamine

  • Lk 282 süütu - otsija - sõdalane jne

  • 37. Sisemiste kangelaste äratamine 1.04 min - enda kultuuritraditsioonide austamine; ohustatud väärtuste ja tarkuste säilitamine; arhetüübid, kultuur ja terviklus; kultuuride arhetüüpsed omadused; iseenda elumüüt; domineeriva müüdi leidmine;

  • Lk 284 arvuta punktisumma

  • Lk 302 ettevalmistus - rännak - tagasipöördumine

  • Lk 312 arhetüübid ja sugu

  • Lk 313 meeste ja naiste erinev muster

  • Lk 338 ringdiagramm

  • LK 354 kangelase müüdi indeks

  • Lk 355 jätk

  • Lk 356 jätk

  • Lk 357 jätk

  • Lk 358 punktisummad