Kontakt

KONTAKT : tel 5020796,      info@siseminerahu.ee

Sisemine Rahu MTÜ
reg nr: 11976135
a/a nr: EE482200221068525322
Majandustegevusteade 207502 - (Majandustegevusteade on koolitaja kinnitus, et ta järgib kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid).